Tek Komponentli Stabilizatörler

  1. Tribazik Kurşun Sülfat
  2. Kurşun Stearat
  3. Di bazik Kurşun Stearat
  4. Di bazik Kurşun Fosfit
  5. Di bazik Kurşun Sulfit
  6. Di bazik Kurşun Ftalat
  7. Bazik Kurşun Karbonat
  8. Tetrabazik Kurşun Sülfat
  9. Polibazik Kurşun Furmarat
  10. Tetrabazik Kurşun Maleat